Scrum là một khung làm việc (framework) để phát triển bền vững các sản phẩm phức hợp. Đây là tài liệu ngắn gọn và đầy đủ nhất chứa đựng định nghĩa về Scrum, mô tả cụ thể về vai trò, các sự kiện, các tạo tác (artifact), và các quy tắc gắn kết các yếu tố  đó lại  với nhau. Tài liệu này thường xuyên được Ken Schwaber và Jeff Sutherland, những cha đẻ của Scrum, cập nhật và cung cấp. Mời bạn tải về bản cập nhật mới nhất của ScrumGuide ở đây.

Đầu tháng 4/2016, Học viện Agile công bố trang AgiPedia, đây là trang tổng hợp tất cả các khái niệm, định nghĩa, công cụ, … cơ bản và thiết yếu đối với cá nhân\tổ chức làm Agile. Lần đầu tiên có một trang “Bách khoa Toàn thư” như thế bằng tiếng Việt. Sau HanoiScrum, Học viện Agile là tổ chức kế tục mạnh mẽ nhất việc truyền bá, cổ súy và đưa Agile\Scrum vào thực tiễn bằng tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt).

Trang được thiết kế đơn giản với các mục chính và một mục lục hỗ trợ để giúp người tìm hiểu Agile\Scrum tra cứu nhanh chóng các thuật ngữ, khái niệm mà mình muốn tìm hiểu. Mong rằng đây sẽ là một trong những công cụ hữu ích cho người học, thực hành Agile. Nội dung trên trang thường xuyên được bổ sung, cập nhật bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về Agile\Scrum của Học viện.

Agipedia-page

Bạn đang thực sự triển khai Scrum?

Danh sách Kiểm tra Scrum (Scrum Checklist) là công cụ đơn giản giúp bạn bắt đầu với Scrum, hoặc đánh giá việc triển khai Scrum hiện tại của bạn. Lưu ý rằng đây không phải là các quy tắc. Chúng là các chỉ dẫn.

Tải về "Danh sách Kiểm tra Scrum" (phiên bản 2.2, tệp PDF)