Agile4U là chương trình lan tỏa các giá trị Agile tới cộng đồng sinh viên các trường đại học do HanoiScrum tổ chức và thực hiện. Sau điểm dừng chân tại Đại học FPT Hòa Lạc, cộng đồng FUAgile hơi đây đang rất hăng say tìm tòi và học tập với các hoạt động đọc sách, codingdojo sôi nổi.

Điểm đến tiếp theo sẽ là Đại học Công nghệ (ĐHQGHN). Bạn đã sẵn sàng chưa?

Slide thuyết trình

Agile4U là chương trình lan tỏa các giá trị Agile tới cộng đồng sinh viên các trường đại học do HanoiScrum tổ chức và thực hiện. Sau đây là những thông tin tổng hợp từ điểm đến Đại học Công nghệ (ĐHQGHN). 

2

Hôm thứ bảy vừa qua (19-1) chương trình Agile4U bắt đầu khởi động với buổi nói chuyện của Tấn ở FPT University (FU) Hòa Lạc về “Đường vào Agile”.